0002

Privacy

Disclaimer, Copyright en Privacyverklaring

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als
zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. JointhePro is niet aansprakelijk
voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze
website.

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor
privé gebruik niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Desgewenst kunt u ons om toestemming vragen.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons
meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

JointhePro kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JointhePro,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier (gastenboekformulier, boekingsformulier en
nieuwsbrief aanmeldformulier), op de website aan JointhePro verstrekt. JointhePro kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:

  • Geslacht
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom JointhePro gegevens nodig heeft

JointhePro verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan JointhePro uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang JointhePro gegevens bewaart

JointhePro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

JointhePro verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van JointhePro worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JointhePro gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet
aan derden verstrekt.

Google Analytics

JointhePro maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe
effectief de Adwords-advertenties van JointhePro bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan JointhePro te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van
hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JointhePro heeft hier geen invloed op.
JointhePro heeft Google geen toestemming gegeven om via JointhePro verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via het CMS van MailCamp. MailCamp zal uw naam en e-mailadres
nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden ziet u de ‘uitschrijf’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden
door MailCamp beveiligd opgeslagen. MailCamp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor
het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering indienen. JointhePro zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

Beveiligen

JointhePro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van JointhePro maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door JointhePro verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met JointhePro.

Contactgegevens

JointhePro ( onderdeel van 3DGolfvakanties BV )
KvK nummer: 33249634
Adresgegevens: Amsterdamseweg 34 Uithoorn
Tel.(+31) 297 – 531322
E-mail: info@JointhePro.nl
Datum laatste wijziging: 22 mei 2018

Jointhepro